Tryck Enter för att söka.

Tillgänglighetsredogörelse

Vetenskap & Allmänhet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur forumforforskningskommunikation.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt längre ner på den här sidan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från forumforforskningskommunikation.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss via e-postadressen [email protected].

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss gärna via e-postadressen [email protected] så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga eller med nedsatt synförmåga
Huvudmenyn är kodad enligt WAI-ARIA Authoring Practices, med några undantag. Dessa undantag kan eventuellt orsaka besvär för vissa användare men vi har inte upptäckt några konkreta problem.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt  2 § 2 p. Förordning (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service.

Det finns flera filminspelningar på webbplatsen som offentliggjordes före 2020-09-23. Dessa omfattas inte av lagkraven. Givetvis försöker vi göra dem så tillgängliga som möjligt, och bland annat är flera av dem syntolkade och de flesta har undertexter. Men vi prioriterar innehåll som omfattas av lagkraven. Detsamma gäller för dokument som inte är webbsidor, som offentliggjorts före 2018-09-23.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av forumforforskningskommunikation.se.

Senaste bedömningen gjordes den 2 maj 2022.
Redogörelsen uppdaterades senast den 23 maj 2022.